Επικοινωνία


Μπομπίνα


e-mail: mpompina@gmail.com


Κινηματογραφικός Τομέας

e-mail: ekinimatografiko@gmail.com

τηλ.: 210-3688275